Fritaget for brug af MIT-ID

Det er stadigvæk muligt at skrotte sit udtjente køretøj selvom man er fritaget for brug af MitID. Det kræver blot lidt ekstra forberedelse hjemmefra.

For at aflevere en skrotbil, som ikke er tilmeldt til skrot digitalt, skal følgende medbringes:

  • Kopi af kørekort eller pas SAMT kopi af sygesikringsbevis
  • Original registreringsattest 
  • Kopi af dokument vedr. fritagelse for brug af Mit-ID

Underskrevet erklæring fra DUS - send en mail til lene@74626800.dk for fremsendelse af denne.

Klik her hvis du vil kontakte os, eller har spørgsmål vedr. skrotning af dit køretøj.