Miljøpolitik

Det er Sønderjydsk Autoophugs strategi at drive en virksomhed som er rentabel og lever op til den gældende lovgivning samtidigt med at der fokuseres på at drive en grønnere virksomhed.

Sønderjydsk Autoophug ApS vil løbende søge at reducere miljøpåvirkningen af omgivelserne og sikre at myndighedskrav kan overholdes.

Virksomheden vil være en energieffektiv produktionsenhed, og vil løbende arbejde på at reducere energiforbruget, til et niveau der er så lavt som det er teknisk/økonomisk muligt og forsvarligt.

For at sikre vedvarende fokus på miljø og overholdelse af lovgivning, skal virksomheden være godkendt efter en international omfattende ISO-certificering, ISO 14001:2015 og have en kommunal miljøgodkendelse.

Igennem hele autoskrot/genbrugs processen, vurderer virksomheden alle arbejdsprocesser og har stort fokus på genbrug og miljø.

Reduktion af miljøpåvirkninger og energiforbrug skal ske i tæt samarbejde med medarbejderne.

For at fremme dette vil der være fokus på:

  • Reduktion af energianvendelse for at mindske CO2 udslippet
  • Mindske spild og i videst muligt omfang anvender genbrugeligt materiale
  • Sikre et godt indeklima for medarbejdere samt sikre et godt arbejdsmiljø
  • Krav til vores leverandører om at overholde gældende lovgivning, herunder forurening af luft, vand og jord.

For at holde fokus på ovenstående, er der oprettet miljømål for virksomheden. Ledelsen gennemgår denne politik en gang årligt på ledelsens evaluering.

 

Har du spørgsmål kan vi træffes på telefon +45 7462 6800, soren@74626800.dk eller kontakt os her